For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
Slider

The province is officially in a resurgence; meaning that there has been a steep increase in cases but for now hospital admissions remain low, according to the South African COVID-19 Modelling Consortium’s short-term predictions. 

We will continue to monitor the number of COVID-19 cases, hospital admissions and deaths in the province through the Provincial Department of Health. Currently, our healthcare platform shows us that across the province:    

Getting vaccinated against COVID-19 is of utmost importance. If you have not been vaccinated as yet, register in the following ways: 

 

UKHUSELKO LWECOVID-19: SIKWIMEKO YOKWANDA KOKUVUSELELEKA KWALE NTSHOLONGWANE, KODWA AMANANI OKULALISWA ESIBHEDLELE ASEPHANTSI  

 Kungoku nje eli phondo likwimeko yokuvuseleleka kwale ntsholongwane; oku kuthetha ukuba kukho ukunyuka ngokukhawuleza kweemeko solosuleleko kodwa okwangoku amanani okulaliswa esibhedlele asephantsi ngokwentelekelelo yexesha elifutshane eyenziwe yiManyano yokuHlola iCOVID-19 yoMzabtsi Afrika. 

Siza kuqhubeka nokubek' iliso kwinani lezehlo zolosuleleko lweCOVID-19, kubantu abalaliswa esibhedlele nakwabaswelekayo kweli phondo ngokusebenzisa iSebe lezeMpilo lePhondo. Okwangoku, iqonga lethu lonakekelo lwempilo lisibonisa oku kulo lonke kwiphondo:   

Kuyinto ebaluleke kakhulu kugonyelwa iCOVID-19. Ukuba awukagonywa okwangoku, bhalisa ngezi ndlela zilandelayo: 

 

COVID-19-VEILIGHEID: ONS ERVAAR 'N OPLEWING MAAR DIE AANTAL HOSPITAALTOELATINGS BLY LAAG

Die provinsie ervaar amptelik 'n oplewing in gevalle volgens die Suid-Afrikaanse COVID-19-modelleringskonsortium se korttermynvoorspellings.

Ons sal voortgaan om die aantal COVID-19-gevalle, hospitaalopnames en sterftes in die provinsie deur die Provinsiale Departement van Gesondheid te monitor. Tans wys ons gesondheidsorgplatform die volgende regoor die provinsie:

Dit is uiters belangrik om teen COVID-19 ingeënt te word. Indien  jy nog nie ingeënt is nie, registreer op die volgende maniere: